Diccionari econòmicAprèn el valor dels diners paraula per paraula

Acció

Acció

Són els diners que una persona posa en un negoci o una empresa i participa anualment dels beneficis d’aquest negoci. A canvi d’aquests diners s’obté un determinat nombre d’accions. És com si fóssim una mica propietaris d’aquest negoci. Segons el nombre d’accions que tenim som un propietari més gran o més petit.

Estalvi

Estalvi

Són els diners que guardem per fer-los servir més tard en alguna cosa que necessitem o ens agrada. L’estalvi el podem fer a casa o a través d’un banc.

Aval

Aval

És un document en el qual s’especifica que una persona o una empresa es compromet a pagar un deute en cas que la persona o empresa que ha sol·licitat els diners no el pugui pagar.

Banc

Banc

És el lloc on guardem els diners que guanyem i on ens ajuden a administrar-los.

Borsa

Borsa

És el lloc on es compren i es venen determinats productes financers com, per exemple, les accions de les empreses.

Caixer

Caixer

És una màquina des de la qual podem treure diners en efectiu i fer altres operacions, com pagaments o consultar els nostres estalvis. N’hi ha a l’interior de les oficines bancàries i també a l’exterior per quan el banc està tancat.

Comissió

Comissió

És la quantitat de diners que paguem quan utilitzem certs serveis bancaris.

Crèdit

Crèdit

És la quantitat de diners que ens presta el banc per comprar alguna cosa de molt de valor, com una casa o un cotxe, o per a alguna necessitat important i que hem de retornar a canvi de pagar una quantitat. Aquesta quantitat s’anomena interès.

Compte

Compte

És un acord entre una persona i un banc perquè aquest guardi els diners i els administri.

Dipòsit

Dipòsit

És la quantitat de diners que es diposita en un banc per guardar-los.

Deute

Deute

És el compromís que tenim amb una persona o un banc de pagar-li els diners que li devem.

Euríbor

Euríbor

Els bancs en l’àmbit europeu es fan préstecs entre ells a canvi d’uns interessos, aquests préstecs van des d’una setmana fins a un any i cadascun té interessos diferents. L’euríbor és la mitjana dels interessos que ofereixen els bancs europeus. A més a més, s’agafa com a índex de referència per a altres operacions financeres, com, per exemple, el preu de les hipoteques.

Hipoteca

Hipoteca

Són els diners que presta el banc a les persones per comprar una casa i que es retorna cada mes a canvi del pagament d’una quantitat (interès) pels diners prestats.

Interès

Interès

És el que guanya una persona o una empresa a partir dels diners que inverteix. També és la despesa que es té quan es demana un préstec.

Inversió

Inversió

Són els diners que s’usen amb l’objectiu d’obtenir beneficis, és a dir, per obtenir més diners dels utilitzats.

IPC

IPC

L’IPC (índex de preus al consum) representa el valor del cost de la vida, atès que és un índex que recull la variació que tenen cada mes els preus dels béns i dels serveis que consumeixen les llars. Es mesura cada mes i si la variació dels preus és positiva, s’anomena inflació, i si és negativa, deflació.

Pressupost

Pressupost

És una proposta que calcula el cost d’un objecte o un servei que volem comprar. Si ens sembla bé, l’acceptem, i així sabem quant ens gastarem.

Rendibilitat

Rendibilitat

És el benefici o el que es guanya d’una inversió.

Assegurança

Assegurança

És un contracte pel qual, davant d’una dificultat, per sorpresa, podem tenir una ajuda tant econòmica com d’atenció personal. El preu de l’assegurança va en funció de les coses que hi vulguem incloure. Es pot fer sobre les coses (casa, cotxe…) o sobre les persones (atenció mèdica, ajuda per a persones grans…).

Targeta de crèdit

Targeta de crèdit

És una targeta amb el nom i la signatura d’una persona que es fa servir per pagar coses i retornar els diners al mes següent. Aquesta targeta està connectada amb el compte del banc d’aquesta persona.

Targeta de dédit

Targeta de dédit

És una targeta amb el nom i la signatura d’una persona que es fa servir per pagar coses amb els diners que tenim en el banc en aquell moment. Aquesta targeta està connectada amb el compte del banc d’aquesta persona. És com si fos un moneder.

Transferència

Transferència

És un enviament de diners d’una persona a una altra a través dels comptes del banc.